Saturday, July 11, 2020
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

U mbajt trajnimi i fundit i ciklit të trajnimeve për metodologjinë e forumit teatral

Mësimdhënësit të cilët morën pjesë në trajnimin e tretë për metodologjinë e forumit teatral që u mbajt prej më 17 deri më 19 gusht në Shkup, zhvilluan shumë role të reja të cilat në të ardhmen do të kontribuojnë për komunikim të hapur dhe fleksibil midis profesorëve dhe nxënësve.

DSC06311

Gjatë trajnimit mësimdhënësit ishin në rolin e aktorëve, xhokerëve dhe oratorëve me ç’rast u krijua hapësirë për animacion të plotë në të cilin ata u kënaqën dhe njëherësh i finalizuan njohuritë e tyre për forumin teatral, si vegël të cilën do ta shfrytëzojnë në punën me nxënësit.

DSC01404

Forumi teatral është vegël e cila i thyen stereotipat, paragjykimet dhe diskriminimin dhe siguron hapësirë të sigurt ku pjesëmarrësit munden lirshëm t’i ndajnë mendimet e tyre, qëndrimet dhe idetë me çka kontribuon për zgjidhjen kreative të konflikteve.

DSC06287

Mësimdhënësit pjesëmarrës së ciklit të trajnimeve për metodologjinë e forumit teatral duke i zbatuar aftësitë e fituara në kuadër të shkollave të tyre do të organizojnë dhe do të prezantojnë forume teatrale në kuadër të shkollave të tyre gjatë tetorit.