Monday, September 23, 2019
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Punëtori për involvimin e prindërve në aktivitetet për integrim ndëretnik

Ekipe prej 9 shkollave, të cilat janë pjesë e grant programit për involvimin e prindërve në aktivitetet për integrim ndëretnik në arsim, morën pjesë në punëtorinë njëditore, që u mbajt nga fundi i muajit gusht në Shkup.

Ekipet shkollore, të përbëra prej dy prindërve dhe një mësimdhënësi, gjatë punëtorisë i kanë përgatitur konceptet për ngjarjet përfundimtare në nivel shkollor dhe komunal.

14192528_317302195282104_3261302917819420351_n

Ata i ndanë përjetimet dhe përvojat lidhur me pjesëmarrjen e prindërve në aktivitetet për integrimin ndëretnik, i identifikuan sfidat gjatë aktiviteteve dhe diskutuan për mënyrat potenciale për përmirësimin dhe zhvillimin e angazhimit të prindërve.

Ekipet në mënyrë të detajuar i prezantuan aktivitetet e planifikuara, ndërsa trajnuesit morën udhëzime për realizimin e tyre përkatës gjatë shtatorit.