Thursday, September 19, 2019
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Procesi arsimor pasurohet me doracak të ri të aktivitete sportive dhe argëtuese për integrimin e fëmijëve dhe të rinjve

Mbi 500 nxënës, mësimdhënës, prindër dhe kalimtarë rasti ishin pjesë e ngjarjes argëtuese, që u mbajt më 8 tetor në Parkun e Qytetit në Shkup, me rastin e promovimit të Doracakut “40 aktivitete sportive dhe lojëra argëtuese për integrimin e fëmijëve dhe të rinjve”.

Ngjarja e cila u organizua nën moton “Sport and Fun for Everyone”, ishte e pasur me program arsimor dhe rekreativ. Nxënësit praktikisht i demonstruan aktivitetet sportive dhe lojërat argëtuese të Doracakut, ndërsa, vizitorët e shumtë morën pjesë në to.

Qëllimi kryesor i Doracakut është shkollave fillore t’u ofrohen aktivitete të llojllojshme sportive dhe lojëra argëtuese të cilat kontribuojnë për përmirësimin e integrimit ndëretnik midis pjesëmarrësve me prejardhje të ndryshme etnike.

Duke u nisur nga nevoja e vetëdijes dhe mirëkuptimi i rëndësisë së integrimit ndëretnik në arsim, me zbatimin e konceptit të tillë argëtues, Doracaku do të kontribuojë që në të ardhmen të realizohen aktivitete sportive dhe lojëra argëtuese përmes së cilave fëmijët dhe të rinjtë lehtë dhe shpejtë njoftohen dhe miqësohen.

Doracakun mund ta shikoni këtu.

dsc_0002  dsc_0020 dsc_0041 dsc_0043 dsc_0058 dsc_0068 dsc_0268 dsc_0383 dsc_0558 dsc_0651 dsc_0783 dsc_0878