Thursday, September 19, 2019
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Nxënësit dhe prindërit nga Velesi së bashku ngjyrosën një klasë verore dhe përpunuan vitrazhe

Tridhjetë nxënës, prindër dhe mësimdhënës të shkollave fillore partnere “Rajko Zhinzifov” dhe “Bllagoj Kirkov” nga Velesi, bashkërisht e ngjyrosën Eko-klasën verore dhe përpunuan vitrazhe “Dritare të hareshme”. Aktivitetet u realizuan në gjysmën e dytë të shtatorit, në shkollën “Rajko Zhinzifov”, në fshatin Orizare të Velesit, me mbështetjen e grant-programit të PINA për involvimin e prindërve në aktivitetet për integrimin ndëretnik në arsim.

Ripërtëritja e Eko-klasës verore përbëhej nga mbrojtja dhe lyerja e konstruksionit prej hekuri dhe prej druri të objektit. Fillimisht, konstruksioni u lye me ngjyrë për mbrojtje nga korrozioni ndërsa më pas edhe me ngjyrë me shkëlqim të veçantë.

1-001

Si pjesë e aktivitetit të dytë, prindërit, nxënësit dhe mësimdhënësit e shkollave partnere përpunuan vitrazhe “Dritare të hareshme”. Të sistemuar në ekipe, ata vizatuan, ngjyrosën dhe krijuan vepra artistike të shkëlqyera prej luleve dhe insekteve në dritaret shkollore.

7-001 8-001

Gjatë punës, ekipet midis tyre ndihmonin njëri-tjetrin dhe shkëmbenin ide nga sfera e artit figurativ dhe në asnjë moment nuk harruan të shoqërohen dhe të argëtohen.