Tuesday, July 16, 2019
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

“Një lojë shahu“ në Tetovë

Në fillim të nëntorit, nxënësit e shkollës së mesme të “Mosha Piade” nga Tetova e prezantuan produktin final të ciklit të punëtorive kreative në të cilat ata morën pjesë në 6 muajt e kaluar.

1 2

Mbi 100 nxënës, mësimdhënës, prindër dhe përfaqësues të Projektit të USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim, e ndoqën shfaqjen e jashtëzakonshme “Një lojë shahu”, e cila është vepër e njëzetë nxënësve të më shumë bashkësive etnike.

4 3

Mësimdhënësit të cilët e udhëhoqën këtë proces, Maja Perovska dhe Burim Dauti si dhe një pjesë e pjesëmarrësve në shfaqje, me publikun i ndanë përvojat e tyre, sfidat e procesit të përgjithshëm dhe mënyrat në të cilat ata kanë mundur të ndikojnë mbi miqtë, fqinjët dhe familjarët dhe komunitetet në të ardhmen.

5

Pas përfundimit të shfaqjes, publiku i shpërbleu aktorët e rinj me duartrokitje të madhe, me ç’rast edhe njëherë u dëshmua se punëtoritë kreative janë vegël e suksesshme për integrimin ndëretnik në arsim, ndërsa arti gjuhë universale për nxënësit.