Friday, July 10, 2020
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Kompani e zgjedhur për rikonstruim në kuadër të komponentës për sigurim të stimulit

Kompani e zgjedhur për rikonstruim në kuadër të komponentës për sigurim të stimulit
Nr. Lloji i projektit Kompania e zgjedhur
1 “Vendosja e dyerve“ në shkollën fillore “Rajko Zhinzifov”, komuna e Çairit Anol Impeks, Shkup
2 “Vendosja e dritareve” – në shkollën fillore “Hristijan Todorovski Karposh”, komuna e Rankovcit Meda – 3, Tetovë
3 “Vendosja e dritareve” në shkollën fillore “Kirill dhe Metodij”, komuna e Krushevës Drvo Prom, Zrnovci
4 “Rikonstruimi i kulmit“ në shkollën fillore “Njegosh“, në f.Jurumler, komuna e Gazi Babës Anol Impeks, Shkup
5 „Rikonstruimi i ndertesës shkollore“ në shkollën fillore “Braqa Miladinovci“, në f.Dedebalcë, komuna e Mogilës Ekstra Babale, Manastir
6 “Rikonstruimi i tualeteve“ në shkollën fillore “Sh. Kliment Ohridski“, komuna e Manastirit Anol Impeks, Shkup
7 “Instalimi i fasadë të re“ në shkollën fillore “Aleksandar Zdravkovski“, komuna e Jegunovcës Simak Inzenering, Shkup
8 „Rikonstruim i sallës së sportit dhe adaptim të klaseve dhe tualeteve“ në shkollën fillore “Goce Delçev“, në fshatrat Tenovë dhe Radiovcë, komuna e Brvenicës Agora Epoksid, Tetovë
9 “Instalimi i sistemit për ngrohje” në shkollën fillore “Liria”, f.Jabolçishtë e epërme, komuna e Çashkës Joki, Ilinden-Shkup
10 “Instalimi i sistemit për ngrohje” në shkollën fillore “Drita”, f.Rashçe, komuna e Sarajit Joki, Ilinden-Shkup
11 “Rikonstruimi i sallës sportive” në shkollën e mesme komunale “Kole Nedelkovski”, komuna e Velesit Makoterm, Shkup
12 “Rikonstruimi i tualeteve“ në shkollën e mesme komunale “Niko Nestor”, komuna e Strugës Simak Inzenering, Shkup