Friday, July 10, 2020
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Kompani e zgjedhur për rikonstruim në kuadër të komponentës për sigurim të nxitjes 16 korrik 2014

Kompani e zgjedhur për rikonstruim në kuadër të komponentës për sigurim të nxitjes

Nr. Lloji i projektit Kompania e zgjedhur
1 “Vendosja e dritareve nga alumini” në shkollën fillore “Goce Dellçev”, komuna e Ilindenit Meda – 3, Tetovë
2 “Vendosja e dritareve nga alumini” në shkollën e mesme ekonomike “Gostivar”, komuna e Gostivarit Meda – 3, Tetovë
3 “Vendosja e dritareve nga alumini” në shkollën e mesme “Naum Naumovski Borçe”, komuna e Krushevës Meda – 3, Tetovë
4 “Ndryshimi i dyshemeve dhe rikonstruimi i dy klasave” në shkollën  fillore “Çajla” – f. Çajle, komuna e Gostivarit Don – Haus, Tetovë
5 “Rikonstruim tërësor” të shkollës fillore periferike “Vrapçishtë” në fshatin Vranjofcë, komuna e Vrapçishtit Anol – Impeks, Shkup