Saturday, July 11, 2020
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Kompani e zgjedhur për rikonstruim në kuadër të komponentës për sigurim të nxitjes, 14 korrik 2015

Kompania e zgjedhur për rikonstruim në kuadër të komponentës për sigurim të stimulit
Nr. Lloji i projektit Kompania e zgjedhur
1 “Rikonstruimi i kulmit” në shkollën fillore “Naim Frashëri” – f. Studeniçan, komuna e Studeniçanit Anol Impeks, Skopje
2 “Instalimi i dritareve” në shkollën fillore “Dame Gruev” – f. Erxhelija, komuna e Sveti Nikollës Meda – 3, Tetovo
3 “Rikonstruimi i kulmit” në shkollën e mesme “Mitko Penxhukliski” në Kratovë, komuna e Kratovës Simak Inzenering, Skopje
4 “Instalimi i dritareve” në SHF “Braqa Milladinovci”, komuna e Kumanovës Drvo Prom, Zrnovci
5 “Rikonstruimi i fasadës” në SHF “Bajram Shabani”, komuna e Kumanovës Profi Izenering, Kumanovo
6 “Rikonstruimi i kulmit” në shkollën periferike “Naum Ohridski” në f. Creshevë, komuna e Gazi Babës Simak Inzenering, Skopje
7 “Instalimi i dritareve” në SHMNGJ “Zdravko Cvetkovski” në Shkup MI Komerc 2000, Kavadarci
8 “Ndërtimi i terrenit sportiv” në SHF “Kultura”, f. Mateç, komuna e Likovës Koop Inzenering, Kumanovo