Wednesday, August 12, 2020
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Trajnim për Ekipet Integruese Shkollore nga pilot komunat

Në patneritet me institucionet kyçe arsimore (BZHA dhe QTAP ) , më shumë se 400 antarë të Ekipeve Integruese Shkollore – SIT nga 58 shkolla, u mblodhën mes 2 dhe 20 Nëntorit për të themeluar një platformë të përbashkët të konceptit të shoqërisë multikuturore dhe multietnike.

Të ndara ne 13 grupe, antarët e SIT diskutuam  dhe ndanë pikëvështrimet e tyre si si  e shohin ato situatën pas 20 viteve, atëherë kur edhe integrimi ndëretnik ne arsim është aritur në nivelin e shkollave në Maqedoni.

Derisa prezentonin planet e tyre të aktiviteteve për aritjen e integrimit ndëretnik në nivel shkollor, ato parashikuan edhe aktivitete me nxënës me shkallë të lartë të kreativitetit.  Këto përfshinin : performanca të përbashkëta interaktive brenda grupeve të nxënësve të përzier etnikisht , duke përfshirë të githa grupet etnike ( maqedon, shqiptar, turq, romë, boshnjakë, vllehë) ; aktivitete sportive përmes ndeshjeve mes grupeve të përziera të nxënësve nga Maqedonia lindore dhe perëndimore (psh. duke përfshirë nxënës nga komuna e Tetovës dhe ajo e Strumicës) ; bashkpunim professional mes mësimdhënësve derisa i përgatisin aktivitetet e përbashkëta të grupeve të përziera etnike me qëllim që të përmirësohet kualiteti arsimor; bashkpunim në mes trupave shkollore të nxënësve duke organizuar socializim të përbashkët dhe diskutime rreth temave të caktuara, ose për ekskuzrione të përbashkëta e shumë të tjera.

Shume nga ato parashohin se komunikimi ndëretnik do të përmirësohet dhe do të bëhet realitet – respekti i përbashkët në mes etniciteteve të ndryshme do të jetë present, me përhapje edhe të dukurisë së martesave të përziera si dhe shkolla  me nxënës me prapavijë etnike të ndryshme. Kjo ishte mënyra se si antarët e SIT definuan qëllimet , duke formësuar përmirësimin e aftësive emocionale dhe sociale të nxënësve, për të cilët bëhen përpjekjet për arsim të integruar.
Metodat dhe atomsfera e punës, dobia e temave të trajnimit për vetë shkollat, puna e master trajnuesve, si dhe organizimi i trajnimeve u vlerësua lartë nga ana e pjesëmarësve në trajnim.