Monday, September 21, 2020
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Partnerët e projektit

1. Bashkëpunimi me institucionet kryesore arsimore dhe komunat

Ekipi i projektit do të punojë në bashkëpunim me komunat dhe institucionet kryesore arsimore:

a)      Ministria e Arsimit dhe Shkencës

b)      Byroja për Zhvillimin e Arsimit

c)      Inspektorati Shtetëror i Arsimit

d)     Qendra Shtetërore e Testimit

e)      Qendra e Arsimit dhe Trajnimit Profesional

f)       Të gjitha komunat

 

2. Partnerët e projektit

Me qëllim që të përfshihet ekspertiza përkatëse dhe qasja bashkëpunuese në zbatimin e aktiviteteve të projektit, duke mësuar së bashku përmes ndërtimit të përbashkët të kapaciteteve, PINA do të punojë në partneritet me OJQ-të vendore në vijim:

–          Qendra për të Drejtat e Njeriut dhe Zgjidhjes së Konflikteve

–           Instituti Maqedonas për Media

–           Loja

–          Sumnal

–          Forumi Rinor i Arsimit

–          Multimedia