Thursday, September 19, 2019
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Shkollat e zgjedhura në Komponentën 4 – Faza IV

Shkollat e zgjedhura në Komponentën 4 – Faza IV
No Regjioni Komuna Vendi Shkollë fillore/mesme Emri i shkollës
1 Shkup Gazi Baba f. Bullaçan shkollë fillore Naum Ohridski
2 Veri-lindje Likovë f. Matejç shkollë fillore Kultura
3 Polog Jegunovcë f.Vratnicë shkollë fillore Simçe Nastovski
4 Veri-lindje Kratovë Kratovë shkollë e mesme Mitko Penxhukliski
5 Lindje Sveti Nikole f.Erxheli shkollë fillore Dame Gruev
6 Vardar Çashkë f.Bogomillë shkollë fillore Petar Pop Arsov
7 Pelagoni Prilep f.Kanatllarcë shkollë fillore Kiril dhe Metodij
8 Vardar Kavadar Kavadar shkollë fillore Todor Haxhi Tefov
9 Pelagoni Dolnen f. Dupjaçan shkollë fillore Pere Toshev
10 Shkup Studeniçan f.Studeniçan shkollë fillore Naim Frasheri

 

Shkollat e zgjedhura të cilat do të kyqen në Fazën e katërt të Komponentës 4, nuk do të thotë se me siguri do të rinovohen. Ajo do të varet nga kyqja e tyre në aktivitetet e projektit.