Monday, September 21, 2020
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në të cilën morën pjesë 10 mësimdhënës të pesë shkollave të mesme nga Maqedonia të cilët paraprakisht janë trajnuar dhe kanë zbatuar kënde kreative dhe metodologjinë e forumit teatral.

Qëllimi i trajnimit ishte shtesë të zhvillohen aftësitë dhe profesionaliteti i mësimdhënësve që ata më tej të mund t’i bartin njohuritë e fituara për nxënësit në kuadër të shkollave të tyre. Përmes kombinimit të punës individuale dhe në grup, procesi i mësimit përmes përvojave ishte veçanërisht interesant për mësimdhënësit.

Gjatë shkurtit, mësimdhënësit të cilët e ndoqën trajnimin do të formojnë kënde kreative dhe do ta udhëheqin këtë proces kreativ dhe të qëndrueshëm me nxënësit e shkollave të mesme në shkollat e tyre. Në kuadër të këndeve kreative, duke i lidhur praktikat e artit bashkëkohor me jetën e përditshme dhe arsimin, si dhe duke i njoftuar kulturat e të tjerëve, nxënësit kanë mundësi bashkërisht të krijojnë produkte kreative.

Me qëllim që të mbështeten dhe me sukses të zbatohen aktivitetet në kuadër të këndeve kreative, në fund të trajnimit mësimdhënësve në mënyrë solemne u janë ndarë kompjuterë.