Wednesday, June 23, 2021

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për rinovimin e shkollave dhe hyrjes në fuqi të “Udhëzimit me doracakun për mirëmbajtjen e objekteve shkollore”, në kuadër të Projektit të USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim u mbajt edhe një aktivitet i cili kontribuon për krijimin e një mjedisi më të mirë për mësim në objekte shkollore të shëndetshme, të pastra dhe të sigurta.

Në fillim të shkurtit në Hotel Drin, Strugë, u mbajt një konferencë dyditore për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore. Në konferencë morën pjesë rreth 110 përfaqësues të personelit teknik dhe sekretarët e 63 shkollave të cilat janë rinovuar në periudhën 2012-2016.

1

Gjatë hapjes solemne të konferencës, fjalime të shkurtra përshëndetëse patën z. Nebojsha Mojsoski – Drejtues i PINA, z. Igor Kralev – Zyra për bashkëpunim midis armatës së SHBA-së, z-nja Natasha Haxhi – Lega – Ministria e Arsimit dhe Shkencës si dhe z-nja Liri Starova – koordinatore për rinovim e PINA-s.

2

Në vazhdim të konferencës, përfaqësues të disa komunave, shkollave dhe bashkëpunëtorë të jashtëm të Projektit i ndanë përvojat e tyre, sfidat dhe rekomandimet në drejtim të mirëmbajtjes së mirë të shkollave të rinovuara ndërsa më pas pasoi ekspozitë e fotografive të të gjitha shkollave të rinovuara.

3

Gjithashtu, përmes punës në grupe, sekretarët e shkollave patën mundësi t’i diskutojnë procedurat e punës për mirëmbajtjen e objekteve shkollore, ndërsa personeli teknik u fokusua në mirëmbajtjen e sistemeve për ngrohje.

4

Aktivitetet për rinovimin e shkollave të financuara nga EUKOM u realizuan në kuadër të Projektit të USAID-it për integrim ndëretnik në arsim, me qëllim që të përmirësohen kushtet për mësim dhe punë, por edhe të nxitet bashkëpunimi midis nxënësve të përkatësisë së ndryshme etnike.

Deri më tani, janë rinovuar 63 shkolla, me ç’rast përfitime nga rinovimi kanë 46181 nxënës dhe 5107 mësimdhënës.

b a