Friday, April 10, 2020
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Vegla për zbatim të suksesëshëm të aktiviteteve të përbashkëta

ВИДОВИ АКТИВНОСТИ ЗА МЕЃУЕТНИЧКА ИНТЕГРАЦИЈА ВО ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА НАСТАВНИЦИТЕ И ЗА УЧЕНИЦИТЕ

КРИТЕРИУМИ ЗА УСПЕШНО СПРОВЕДЕНА ЗАЕДНИЧКА АКТИВНОСТ

KRITERET E REALIZIMIT TË SUKSESSHËM TË AKTIVITETIT TË PËRBASHKËT PËR INTEGRIMIN NDËRETNIK NË ARSIM

ЕLLOJE TË AKTIVITETEVE PËR INTEGRIMIN NDËRETNIK NË ARSIM PËR ARSIMTARËT DHE NXËNËSIT

EĞİTİMDE ETNİKLERARASI ENTEGRASYON FAALİ YETLERİNİN BAŞARILI BİR ŞEKİLDE …

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK EĞİT İMDE ETNİKLERARASI ENTEGRASYON FAALİ…

ВРСТЕ АКТИВНОСТИ ЗА МЕЂУ ЕТНИЧКУ ИНТЕГРАЦИЈУ У ОБРАЗОВАЊУ ЗА НАСТАВНИКЕ И …

КРИТЕРИЈУМИ ЗА УСПЕШНО С ПРОВЕДЕНУ ЗАЈЕДНИЧКУ АК ТИВНОСТ