Monday, September 21, 2020
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

26.01-02.02 – Hotel Kontinental, Shkup – Punëtori për përforcimin e rolit të komunës në ndryshimet për integrimin…

26.01-02.02 – Hotel Kontinental, Shkup – Punëtori për përforcimin e rolit të komunës në ndryshimet për integrimin ndëretnik në arsim

Më 26, 27 dhe 31 janar si dhe më 1 dhe 2 shkurt, prej orës 10:00 deri në orën 14:00 në Hotel Kontinental, do të mbahen gjithsej 5 punëtori njëditore për përforcimin e rolit të komunave në ndryshimet për integrimin ndëretnik në arsim. Në punëtori do të marrin pjesë përfaqësues të komunave të involvuara për bashkëpunim të thelluar për INA, me qëllim që të shkëmbehen përvojat me sukseset dhe sfidat në aktivitetet për INA si dhe të propozohen dokumentet kryesore të cilat do të jenë në dobi të komunave dhe shkollave për realizimin e aktiviteteve të INA.