Monday, September 21, 2020
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

18.02 – Qendra Kulturore Rinore – Edicionin e dytë të Festivalit “Bëhu kreativ – Bëhu interaktiv – Bëhu interetnik”…

18.02 – Qendra Kulturore Rinore – Edicionin e dytë të Festivalit “Bëhu kreativ – Bëhu interaktiv – Bëhu interetnik”

Në orën 10:30, festivali “Bëhu kreativ – Bëhu interaktiv – Bëhu interetnik”,  është rezultat i punëtorive të realizuara kreative dhe këndeve kreative të PINA. Këto procese kreative, përmes së cilave kaluan nxënësit e shkollave të mesme të Republikës së Maqedonisë në pesë vitet e kaluara, kanë për qëllim ta përforcojnë pjesëmarrjen e të rinjve në dialogun ndëretnik në mjedisin shkollor dhe t’i rrisin vetëdijen qytetare dhe respektimin e të drejtave të njeriut në mesin e të rinjve në Maqedoni përmes qasjes dhe të shprehurit kreativ.