Monday, September 21, 2020
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

12-15.02 – h. Montana Pallas, Krushevë – Kampi dimëror…

12-15.02 – h. Montana Pallas, Krushevë – Kampi dimëror

Në periudhën prej më 12-15 shkurt do të realizohet kamp dimëror. Në kamp do të marrin pjesë 39 nxënës dhe 9 mësimdhënës prej gjithsej 3 shkollave më shumëgjuhëshe (SHF Vrapçisht, Vrapçisht, SHF Rajko Zhinzifov, Butel dhe SHF Vëllezërit Milladinov f. Dobrushevë, Mogillë) dhe 2 shkolla fillore njëgjuhëshe (SHF Hristian Karposh, Kumanovë dhe SHF 7 Marsi, Likovë). Nxënësit do të kenë mundësi të bashkëpunojnë në grupe të përziera etnike, përmes realizimit të punëtorive kreative, punëtorive për fotografi, lojërave për bashkëpunim ekipor dhe aktiviteteve sportive dhe argëtuese. Pjesëmarrje aktive në kamp do të kenë edhe mësimdhënësit përmes punëtorive të veçanta të disejnuara për ata.