Saturday, May 30, 2020
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Foto storie nga aktivitetet për rinovim në vitin 2014

Photo story of the renovation activities in PS Bratstvo Edinstvo, Ohrid

Photo story of the renovation activities in PS Cajla, Gostivar

Photo story of the renovation activities in PS Gjorche Petrov, Gjorche Petrov

Photo story of the renovation activities in PS Goce Delcev, Ilinden

Photo story of the renovation activities in PS Jonce Smugreski, Krivogastani

Photo story of the renovation activities in PS Krume Volnaroski, Prilep

Photo story of the renovation activities in PS Kuzman Sapkarev, Kisela Voda

Photo story of the renovation activities in PS Riste Risteski, Debar

Photo story of the renovation activities in PS Sande Sterjoski, Kicevo

Photo story of the renovation activities in PS Vrapciste, Vrapciste

Photo story of the renovation activities in SS Bogdanci Bogdanci

Photo story of the renovation activities in SS Gostivar, Gostivar

Photo story of the renovation activities in SS Naum Naumovski Borce, Krusevo