Monday, September 21, 2020
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Festivali ne fokus, ne Festivalin

Festivali i arteve skenike dhe praktikave të mira „ BE CREATIVEBE INTERACTIVE - BE INTERETHNIC“ rezultoi nga punëtoritë kreative në kuadër të Projektit të USAID-it për Integrimin ndëretnik në arsim. Përmes artit dhe me shfrytëzimin e mediave sociale dhe teknologjive të reja, të rinjtë në mënyra kreative kanë punuar në përforcimin e dialogut ndëretnik në mjedisin e shkollës dhe respektimin e të drejtave të njeriut te të rinjtë.

Në Festivalin, i cili mbahet në Qendrën Kulturore për të rinj (QKM), më 19 shtator (e shtunë), përmes argëtimit dhe punës artistike do të prezantohen shembuj dhe praktika të mira të arsimit joformal, punë e drejtpërdrejtë me të rinjtë, shembuj të punëtorive praktike etj.

T’i mbështesim shembujt e mirë të punës kreative me gjeneratën e re për dialog të pasur ndëretnik! BE CREATIVE – BE INTERACTIVE – BE INTERETHNIC“