Wednesday, September 22, 2021

Kontakte

Loreta GEORGIEVA
Drejtor ekzekutiv i QMEQ
lgeorgieva@mcgo.org.mk

Nebojsha MOJSOSKI
Udhëheqës i PINA
nmojsoski@mcgo.org.mk

Svetllana GASHOSKA
Koordinatore për bashkëpunim me partnerët e Projektit
sgasoska@mcgo.org.mk

Xhevahire PRUTHI ZAJAZI
Koordinatore e komponentës për informimin e publikut dhe komuniteteve
xhpruthizajazi@mcgo.org.mk

Snezhana JANKULLOVSKA
Koordinatore për trajnime
sjankulovska@mcgo.org.mk

Liri STAROVA SULEJMAN
Koordinatore e komponentës nxitësit për shkollat
lstarova@mcgo.org.mk

Tylaj TAHIR
Koordinatore e projektit
ttahir@mcgo.org.mk

Ivana GEORGIEVSKA
Koordinatore e projektit
igeorgievska@mcgo.org.mk

Aneta ANGJELKOSKA
Asistente e projektit dhe administrimi
aangelkoska@mcgo.org.mk

Mitko PISHTOLOV
Asistente e projektit
mpistolov@mcgo.org.mk

Sara KAJEVIQ
Asistente e projektit
skajevikj@mcgo.org.mk

Igor TODOROVSKI
Asistente e projektit
itodorovski@mcgo.org.mk

Igor CVETANOVSKI
Udhëheqës i administratës
icvetanovski@mcgo.org.mk

Vlladimir PETRESKI
Udhëheqës i zyrës dhe për financa
vpetreski@mcgo.org.mk

Olivera ZHIVKOVSKA
Koordinatore për financa
ozivkovska@mcgo.org.mk

Për më shumë informata dhe detaje na kontaktoni në adresën elektronike: info@mcgo.org.mk

Adresa e PINA:
Kozle 1-b
1000 Shkup
Republika e Maqedonisë