Monday, September 21, 2020
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Kontakte

Loreta GEORGIEVA
Drejtor ekzekutiv i QMEQ
lgeorgieva@mcgo.org.mk

Nebojsha MOJSOSKI
Udhëheqës i PINA
nmojsoski@mcgo.org.mk

Svetllana GASHOSKA
Koordinatore për bashkëpunim me partnerët e Projektit
sgasoska@mcgo.org.mk

Xhevahire PRUTHI ZAJAZI
Koordinatore e komponentës për informimin e publikut dhe komuniteteve
xhpruthizajazi@mcgo.org.mk

Snezhana JANKULLOVSKA
Koordinatore për trajnime
sjankulovska@mcgo.org.mk

Liri STAROVA SULEJMAN
Koordinatore e komponentës nxitësit për shkollat
lstarova@mcgo.org.mk

Tylaj TAHIR
Koordinatore e projektit
ttahir@mcgo.org.mk

Ivana GEORGIEVSKA
Koordinatore e projektit
igeorgievska@mcgo.org.mk

Aneta ANGJELKOSKA
Asistente e projektit dhe administrimi
aangelkoska@mcgo.org.mk

Mitko PISHTOLOV
Asistente e projektit
mpistolov@mcgo.org.mk

Sara KAJEVIQ
Asistente e projektit
skajevikj@mcgo.org.mk

Igor TODOROVSKI
Asistente e projektit
itodorovski@mcgo.org.mk

Igor CVETANOVSKI
Udhëheqës i administratës
icvetanovski@mcgo.org.mk

Vlladimir PETRESKI
Udhëheqës i zyrës dhe për financa
vpetreski@mcgo.org.mk

Olivera ZHIVKOVSKA
Koordinatore për financa
ozivkovska@mcgo.org.mk

Për më shumë informata dhe detaje na kontaktoni në adresën elektronike: info@mcgo.org.mk

Adresa e PINA:
Kozle 1-b
1000 Shkup
Republika e Maqedonisë