Wednesday, February 19, 2020
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Informimi i opinionit dhe bashkësive

Krijimi i një ambienti për një kuptim dhe vetëdijesim më të mire për rëndësinë e integrimit etnik në arsim për prosperitetin dhe stabilitetin e vendit, si dhe anëtarësimin e saj në Bashkimin Evropian është në thelb të Komponentit 1.

Palët kryesore do të marrin pjesë aktivisht dhe së bashku do të ndërtojnë një fushatë ndërgjegjësimi për t’i mundësuar publikut të kuptojë qëllimin përfundimtar të projektit që është të sigurojë që të gjithë fëmijët në Maqedoni të marrin një arsim me cilësi të lartë dhe për të krijuar një ndryshim të qëndrueshëm. Strategjia e fushatës së ndërgjegjësimit do të zbatohet në nivel kombëtar dhe lokal.

Objektivat tona pritet të realizohen nëpërmjet:

–          Forcimit të lidhjeve dhe komunikimit mes të gjitha palëve të interesuara nëpërmjet aktiviteteve bashkëpunuese (takime, ngjarje, tryeza të rrumbullakëta, debate publike, etj);

–          Zbatimit të aktiviteteve rajonale me grupe të ndryshme duke përfshirë shkollat, bashkësitë  dhe komunat;

–          Organizimit të prezantimeve publike nga shkollat për të ilustruar dhe për të festuar suksesin;

–          Prodhimit të një sistemi për ndarjen e burimeve për të shpërndarë materiale informuese dhe praktikat më të mira;

Shkëmbimit të shembujve dhe leksioneve pozitive nga palët e interesuara në nivel lokal dhe kombëtar duke përdorur broshura, fletushka, video klipe, debate, konferenca, vizita studimore, mediat dhe mediat sociale.