Thursday, September 19, 2019
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

MBYLLUR! Call for application in the Component Provision of Incentives to Schools and Communities in 2014

We are honored to announce the start the activities in the frames of the component Providing Incentives to Schools and Communities and the beginning of the submission of applications for selection of schools that will be included in the component activities. During 2014, as well as the next years, will be selected 10 schools in which will be implemented this component’s activities. For participation in 2014, the third year of the implementation of the Project’s component Providing Incentives to Schools and Communities can apply all primary and secondary schools from 30 municipalities that are announced on our web site www.pmio.mk. The list of eligible schools can be found here.

The selection of the schools will be done according to the set criteria and the interest that the schools will show for involving in the other components’ activities. In each of the selected schools will be established School Renovation Teams that will be our partners in the work and whose capacities will be strengthened through tailor made trainings. The School Renovation Teams will be actively involved in the planning, organization and implementation of the renovation activities and will have to provide their own in-kind support, finances or equipment, which will be their cost – share in the renovation process. The maximum amount per school that will be provided by the USAID Interethnic Integration in Education Project shall not exceed 1.200.000 denars, and the municipalities/schools should provide at least 10% cost – share.

The application submission will start on February 03 and will last until February 17, 2014, by 17:00. All application materials as well as the guidance for their filling in can be found on our web site. The applications filled in English should be sent by post to Str. Kozle 1-b, Skopje and by e – mail to applications_c4@yahoo.com.

1. Application for selection of schools

2. Guidance for filling in application for selection of schools

3. Letter of support – municipality

4. Letter of support – school

5. Letter of support – school board

6. Letter of support – parents

7. Letter of support – local community