Thursday, September 19, 2019
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

KËRKESË PËR MBLEDHJE TË OFERTAVE PËR REVIZION FINANCIAR

 KËRKESË
për mbledhje të ofertave

Qendra maqedonase për edukim qytetar (QMEQ) në Shkup nëpërmjet Projektit të USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim (PINA) fton të gjithë firmat për revizion financiar të regjistruara në Maqedoni të dërgojnë oferta për revizion financiar të Projektit të USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim për vitin 2012. Kompanitë e interesuara mund të kërkojnë kopje nga dokumentacioni për oferta duke filluar nga 12 mars 2013 në zyrën e Projektit të USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim në adresën rr. Kozle nr.1-b 1000 Shkup. Ofertat duhet të dorëzohen jo më vonë se 21 mars 2013 deri në ora 14:00. Kontakt telefoni: 02/3067981, lok. 107.

Shënim: Tërheqja e dokumentacionit për oferta për kërkesën e lartëpërmendur nuk nënkupton vendim automatik të dhënies kontratë për punë.