Sunday, April 22, 2018
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Realizimi i suksesshëm i hulumtimit elektronik për integrimin ndëretnik në arsim në shkollat fillore dhe të mesme në republikën e Maqedonisë

Projekti për Integrimin Ndëretnik në Arsim ( PINA), në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës dhe Byrosë për Zhvillim të Arsimit shprehin falënderim tek të gjitha shkollat fillore dhe të mesme për realizimin e suksesshëm të hulumtimit elektronik për Integrimin Ndëretnik në Arsim. Ne besojmë se numri i madh i shkollave të cilat e kompletuan pyetësorin (98.38%), do të sigurojë kuptim për pozitën aktuale të integrimit ndëretnik në arsim, dhe do të adresojë nevojat e shkollave për t’a përmirësuar integrimin ndëretnik ne arsim në Republikën e Maqedonisë.