Sunday, April 22, 2018
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Hulumtim elektronik për integrim ndëretnik në arsim në shkollat fillore dhe të mesme

Projekti i USAID-it për Integrim Ndëretnik në Arsim (PINA), në bashkëpunim me Ministrinë për arsim dhe shkencë dhe Byronë për zhvillim në arsim, realizon hulumtim elektronik në TË GJITHA shkollat fillore dhe të mesme në Republikën e Maqedonisë. Qëllimi i këtij hulumtimi është të shihet gjendja aktuale e shkollave në lidhje me integrimin ndëretnik në arsim.

Pyetësorin mund ta gjeni në faqen http://prasalnik.pmio.mk dhe atë në katër gjuhët në të cilat zhvillohet mësimi në shkolla e vendit (maqedonisht, shqip, turqisht dhe serbisht).

Në këtë faqe janë të dhëna informatat bazë për hulumtimin dhe mundësi për qasje në “Udhëzimin përdorues”, e cila i përmban udhëzimet për plotësimin e pyetësorit, si dhe në “Pyetësori”, me të cilën mundësohet lajmërimi për nisjen e plotësimit të pyetësorit.

Pyetësori do të jetë në dispozicion për tu plotësuar në periudhë prej 15 deri 31 gusht të vitit 2012.

prasalnik.pmio.mk