Saturday, May 30, 2020
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Tri memorandume bashkëpunimi për rinovim në tri shkolla nga tri komuna

Më 24 qershor 2014 u nënshkruan tri memorandume për bashkëpunim, që shënojnë fillimin e procesit të rinovimit në tri shkolla fillore nga tri komuna në Republikën e Maqedonisë.

DSCN3976Memorandumi i bashkëpunimit për marrjen e obligimeve gjatë realizimit të projektit “Rehabilitimi i trapezarisë dhe kuzhinës” në shkollën fillore “Gjorçe Petrov” u nënshkrua nga udhëheqësi i Projektit të USAID-it për Integrimin Ndëretnik në Arsim (PINA), Nebojsha Mojsoski, drejtori i shkollës fillore “Gjorçe Petrov”, Zoran Boshkovski, dhe kryetari i Komunës Gjorçe Petrov, Sokol Mitrovski.

DSCN3996Memorandumi i bashkëpunimit për marrjen e obligimeve gjatë realizimit të projektit “Rikonstruksion i plotë” i shkollës periferike “Krume Vullnaroski” në fshatin Berovci u nënshkrua nga udhëheqësi i Projektit të USAID-it për Integrimin Ndëretnik në Arsim (PINA), Nebojsha Mojsoski, drejtori i shkollës fillore “Krume Vollnaroski”, Gordica Dimitrievska-Grueska, dhe kryetari i Komunës së Prilepit, Marjan Risteski.

DSCN4020Memorandumi i bashkëpunimit për marrjen e obligimeve gjatë realizimit të projektit “Instalimi i platformës hidraulike te shkallët e hyrjes për qasje të personave me handikap dhe instalimi i gardhit në oborrin e shkollës” në shkollën fillore “Jonçe Smugreski” u nënshkrua nga udhëheqësi i Projektit të USAID-it për Integrimin Ndëretnik në Arsim (PINA), Nebojsha Mojsoski, drejtori i shkollës fillore “Jonçe Smugreski”, Bllagica Vezenkoska, dhe kryetari i Komunës Krivogashtani, Toni Zatkoski.

Gjer më tani, si pjesë e aktiviteteve të PINA janë rinovuar 22 shkolla në vitet 2012 dhe 2013. Në vitin 2014 rinovimi po zhvillohet në 13 shkolla të reja.