Sunday, October 21, 2018
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Trajnime për Mirëmbajtje të Shkollës për Krijim të Kushteve të Mira dhe të Qëndrueshme

Projekti i USAID-it për Integrimin Ndëretnik në Arsim në bashkëpunim me Komandën Europiane të Ushtrisë Amerikane (EUCOM) rinovuan nëntë shkolla fillore dhe të mesme, duke ofruar stimul për shkollat dhe bashkësitë për të qenë partnerë për të ofruar arsim më të mirë për fëmijët e tyre.

Pas rinovimit të shkollave, trajnimet për mirëmbajtjen e ndërtesës së shkollës u organizuan. Qëllimi kryesor i trajnimeve ishte të zhvillohen kapacitetet e Ekipit Shkollor për Rinovim, si dhe të fuqizohen shkathtësitë e ekipit teknik. Në vazhdim, trajnimet mundësuan shkollat dhe komunat të zhvillojnë planifikim të përshtatshëm për zbatimin e aktiviteteve në shkollate e tyre për mirëmbajtje adekuate.

Katër trajnimet regjonale u organizuan në Shkup, Strumicë, Tetovë dhe Manastir duke kyçur 97 drejtorë dhe sekretarë, anëtarë të bordit shkollor, prindër, zyrtarë komunal, anëtarë të biznesit dhe bashkësive lokale, por gjithashtu mirëmbajtjen e shkollës dhe ekipi kujdestar. Megjithatë, nga këto trajnime do të përfitojnë mbi 7,000 fëmijë , 600 nga stafi i shkollave dhe 75 nga stafi i mirëmbajtjes në shkollat përfaqësuese.

Pjesëmarrësit mësuan si të përgatisin skicë buxhet për mirëmbajtje duke u bazuar në mirëmbajtjen historike si dhe vëllimin i punës për mirëmbajtje, për të planifikuar në mënyrë adekuate fondet për zbatim të punës. Pasi në shumicën e rasteve buxheti për mirëmbajtje është i vogël, pjesëmarrësit gjithashtu ndanë ideja dhe aktivitete për ngritjen e fondeve plotësuese të cilat mund të përdoren për mirëmbajtje. Stafi teknik I cili është i kyçur në riparimin e përditshëm si dhe mirëmbajtjen e pajisjeve të shkollës, janë të inkurajuar të luajnë rol aktiv në procesin planifikimit për mirëmbajtjen e pajisjeve.

“Ne kishim rast për të shkëmbyer shumë ide dhe përvojë nga mirëmbajtja e shkollave. Me informata relevante nga punëtoria, ne jemi më të gatshëm për një mirëmbajtje të suksesshme të shkollave tona dhe për të siguruar ambient të mirë për mësim për fëmijët tonë“, theksoi Maja Videnovic, arsimtare dhe anëtare e bordit shkollor nga shkoilla fillore Krste Misirkov.

Trajnimet në rradhë për mirëmbajtje të shkollave dhe ekipit kujdestar janë të planifkuara të organizohen në dhjetor 2012 dhe pjesëmarrësit do të pajisen me mjete për mirëmbajtje më të mirë të ndërtesës së shkollës.

Ndjekni tregimin e plotë këtu