Saturday, July 11, 2020
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

THIRRJE PËR SHPREHJEN E INTERESIT NGA KOMPANITË KONSULENTE

Projekti i USAID-it për integrim ndëretnik në arsim ka nevojë për subjekte të licencuara dhe ligjërisht të regjistruara, më saktësisht për konsulent të autorizuar për projektim, shqyrtim dhe mbikëqyrje  nga lëmi i ndërtimtarisë, elektroteknikës dhe makinerisë, për përgatitje të dokumentacionit teknik, shqyrtim të dokumentacionit teknik si dhe mbikëqyrje profesionale gjatë ekzekutimit të pozicioneve të projektuara.

Për atë qëllim, bëjmë thirrje të hapur për paraqitjen e kompanive  konsulente të licencuara për projektim, shqyrtim dhe mbikëqyrje gjatë ekzekutimit (për objekte mësimore), dhe që kanë interes të punojnë me Projektin e USAID-it për integrim ndëretnik në arsim të aplikojnë dhe ta dorëzojnë dokumentacionin në vijim:

  1. Formulari 1 –  Letër për shprehjen e interesit për bashkëpunim
  2. Formulari 2 – Regjistër të kompanive konsulente me informacionet në vijim:
  • Informacione të rëndësishme për kompaninë / konsulentin;
  • Licencat e kompanisë për projektim, shqyrtim të dokumentacionit teknik  dhe mbikëqyrje  dhe
  • Biografi – CV-të dhe autorizim për konsulentët/ inxhinierët e punësuar (arkitektët, inxhinierët e ndërtimtarisë, të elektrikës dhe të makinerisë) nga domeni i projektimit, të shqyrtimit të dokumentacionit teknik dhe mbikëqyrje profesionale.

Formularët 1 dhe 2 mund ti merrni më poshtë në faqe.

Të gjitha dokumentet të dorëzohen në projektin е USAID-it për integrim ndëretnik në arsim, Komponenti 4 – Sigurim i nxitjes për shkollat dhe bashkësitë lokale (Rinovim i shkollave) deri më 30 maj 2012, dita e mërkurë, në adresën në vijim: Rr. ,,Kozle“  1b, 1000 Shkup, më mbishkrimin “Për konsulentë” më vonë deri në 7 qershor 2013.

Informacione shtesë mund të merrni në numrin e telefonit 389 (0) 2 306 7981 lokal 116.

Formulari 1

Formulari 2