Thursday, February 21, 2019
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

THIRRJE PËR SHPREHJEN E INTERESIT NGA KOMPANITË KONSULENTE/ KONSULENTË (INXHINIER TË AUTORIZUAR) – E mbyllur

Projekti për integrim ndëretnik në arsim i USAID-it ka nevojë për subjekte të licencuara dhe ligjërisht të regjistruara, më saktësisht për konsulent të autorizuar për projektim, shqyrtim dhe mbikëqyrje  nga lëmi i ndërtimtarisë, elektroteknikës dhe makinerisë, për përgatitje të dokumentacionit teknik, shqyrtim dhe dokumentim teknik si dhe mbikëqyrje profesionale gjatë ekzekutimit të pozicioneve të projektuara.

Bëjmë thirrje të hapur për paraqitjen e kompanive  konsulente të licencuara për projektim, shqyrtim dhe mbikëqyrje gjatë ekzekutimit (për objekte mësimore), dhe që kanë interes të punojnë me projektin për integrim ndëretnik në arsim të USAD-it.

Për tu paraqitur duhet të dorëzojnë dokumentet në vijim :

  1. Formulari 1 –  Letër për shprehjen e interesit për bashkëpunim
  2. Formulari 2 – Regjistër të kompanive konsulente me informacionet në vijim:
  • Informacione të rëndësishme për kompaninë / konsulentin;
  • Licencat e kompanisë për projektim, shqyrtim të dokumentacionit teknik  dhe mbikëqyrje  dhe
  • Biografi apo CV-të dhe autorizim për konsulentët/ inxhinierët e punësuar (arkitektët, inxhinierët e ndërtimtarisë, elektrik dhe të makinerisë) nga domeni i projektimit, shqyrtim të dokumentacionit teknik dhe mbikëqyrje profesionale

Formularët 1 dhe 2 mund ti merrni më poshtë në faqe.

Të gjitha dokumentet të dorëzohen në projektin е USAID-it për integrim ndëretnik në arsim, Komponenti 4 – sigurim i stimulit për shkollat dhe bashkësitë lokale (Renovim i shkollave) deri më 30 Maj 2012, dita e mërkurë, në adresën në vijim: Rr. ,,Kozle“  1b, 1000 Shkup, më mbishkrimin “Për konsulentë” .

Informacione shtesë mund të merrni në numrin e telefonit 389 (0) 2 306 7981 lokal 116.

Formulari 1- Letër për konsulentët

Formulari 2- Regjistrimi i kompanive konsulent