Wednesday, January 23, 2019
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

THIRRJE PËR SHPREHJE TË INTERESIT NGA KOMPANITË E NDËRTIMIT DHE KOMPANIVE TË CILAT KRYEJNË OPERACIONE PËRFUNDIMTARE NË NDËRTIMTARI – E mbyllur

Projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim, ka nevojë për subjekte të licencuara dhe të regjistruara ligjërisht për ndërtimtari dhe kryerje të operacioneve përfundimtare në ndërtimtari, inxhinieri civile, elektrike dhe makineri.

Ju bëjmë thirrje të gjitha kompanive të licencuara të ndërtimtarisë si dhe kompanive të specializuara për operacione përfundimtare në ndërtimtari dhe që kanë interes që të punojnë me Projektin për integrim ndëretnik në arsim të USAID-it të paraqiten dhe t’i parashtrojnë edhe dokumentacionin në vijim:

Formulari 1 – letër për shprehjen të interesimit për bashkëpunim  dhe

Formulari 2 –  regjistrin e përmbaruesve me informacionet në vijim:

informacione të rëndësishme për kompaninë;

informacione për kualifikimet e të punësuarve.

Numri i të punësuarve dhe inxhinierëve të autorizuar (arkitekt, inxhinier i ndërtimtarisë, elektrik dhe makinerisë) dhe CV-të e tyre, si dhe listë referimi për subjektin juridik për përvojën e përparshme në ndërtimtari (posaçërisht për objekte në fushën e arsimit).

Formularët 1 dhe 2 mund ti merrni  më poshtë në faqe.

Të gjitha dokumentet të dorëzohen në:  projektin e USAID-it për integrim ndëretnik në arsim, Komponenta 4 – sigurim i stimulit për shkollat dhe bashkësitë lokale ( Renovim i shkollave) deri më 30 maj 2012, dita e mërkurë, në adresën në vijim: Rr.,,Kozle “ 1b, 1000 Shkup, më mbishkrimin ,, Për përmbarues” .

Informacione shtesë mund të merrni në numrin e telefonit +389 (0) 2 306 7981 lokal 116.

Formulari 1- Letër për përmbaruesit

Formulari 2- Regjistrimi i përmbaruesve