Friday, July 10, 2020
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Shkollat e zgjedhura në komponentën 4 – faza III

Shkollat e zgjedhura në komponentën 4 – faza III

No Regjioni Komuna Vendi Shkolla fillore/mesme Emri i shkollës
1 Pelagoni Prilep Topolçan shkolla fillore Krume Volnaroski
2 Shkup Kisela Voda Draçevë shkolla fillore Kuzman Shapkarev
3 Polog Gostivar Çajle shkolla fillore Çajla
4 Pelagoni Krivogashtan Obrshan shkolla fillore Jonçe Smugreski
5 Shkup Gjorçe Petrov Shkup shkolla fillore Gjorçe Petrov
6 Shkup Ilinden Ilinden shkolla fillore Goce Delçev
7 Pelagoni Krushevë Krushevë shkolla e mesme Naum Naumovski Borçe
8 Jug- lindje Bogdanc Bogdanc shkolla e mesme Bogdanci
9 Polog Vrapçisht Vrapçisht shkolla fillore Vrapçisht (Çede Filiposki)
10 Jug-perëndim Dibër Kosovrast i poshtëm shkolla fillore Riste Ristevski

Shkollat e zgjedhura të cilat do të kyqen në fazën e tretë të komponentës 4, nuk do të thotë se me siguri do të rinovohen. Ajo do të varet nga kyqja e tyre në aktivitetet e projektit.