Wednesday, August 12, 2020
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Shkollat e zgjedhra në komponentën 4 – faza II

Shkollat e zgjedhra në komponentën 4 – faza II

Regjioni Komuna Vendi Emri shkollës
Veri-lindje Kumanovë Kumanovë Sh.M Nace Bugjoni
Lindje Probishtip Probishtip Sh.F Braqa Miladinovci
Lindje Vinicë Vinicë Sh.M Vanço Prke
Lindje Koçan Koçan Sh.F Nikola Karev
Shkup Shkup Shkup Sh.M Josip Broz Tito
Jug-perëndim Strugë Strugë Sh.F Josip Broz Tito
Vardari Veles Veles Sh.M Dimitrija Çupovski
Veri-lindje Staro Nagoriçane Dragomanc Sh.F Hristijan Todorovski Karposh
Lindje Shtip Shtip Sh.Goce Delçev
Shkup Qendër Qendër Sh.Dimitar Miladinov

Shkollat e zgjedhura të cilat do të kyqen në fazën e dytë të komponentës 4, nuk do të thotë se me siguri do të renovohen. Do të nvaret nga kyqja e tyre në aktivitetet e projektit.