Thursday, April 25, 2019
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Punëtori, Tryezë e Rrumbullakët dhe Debat për Kontekstin Multikulturor në Arsim në Komunën e Manastirit

Me 1 dhe 2 nëntor, 2012 Projekti I USAID-it për Integrimin Ndëretnik në Arsim në bashkëpunim me Institutin Maqedonas për Media (MIM) dhe QAA Multimedia mblodhën përfaqësues prej institucioneve arsimore, ekipe të shkollave, drejtorë, arsimtarë, student dhe prindër, për të diskutuar kontekstin multikulturor dhe interkulturor në arsim në komunën e tyre.

Në ditën e parë MIM facilitoi 32 pjesëmarrës për të përmirësuar shkathtësitë e tyre për prezantim në kontekst të integrimit ndëretnik në arsim, si dhe mënyrat sin ë mënyrë më të lehtë dhe të qartë të shprehin njohuritë e tyre tek grupe të ndryshme qëllimore të cilat janë të kyçura në proceset e arsimit.

Ditën e dytë në rradhë, tryeza e rrumbullakët dhe debati në bashkëpunim me QAA Multimedia kishte sukses të mbledhë më shumë se 80 participantë prej institucioneve arsimore, menaxhmentit shkollor, student dhe prindër. Në ambient shumë të gjallë së bashku ata diskutuan se si vlerat e integrimit ndëretnik mund të kenë ndikim pozitiv në përmirësimin e arsimit, të promovojnë diverzitetin dhe shfrytëzojnë modelet positive prej shkollave tjera, komunave dhe bashkësive.

Të gjitha këto aktivitete dëshmuan suksesin e zbatimit. Prezanterët nga tryeza e rrumbullakët dhe debate z-nj Ana Tomovska Misoska, PhD ndau disa përvoja të mira dhe të suksesshme nga Irlanda Veriore, kurse nga ana tjetër z. Sasho Macanovski –Trendo, i cili është i njohur tek opinioni për prezencën e tij në media ndau përvojën e tij nga bota e internetit dhe si ajo mund të ndikojë tek të rinjtë sa i përket kontekstit multikulturor në arsim.

Z. Macanovski u drejtua tek publiku duke thënë:

Arsimi është shumë i rëndësishëm. Është sikur pulla e parë e këmishës. Nëse e humbas vrimën e parë për të mbyllur, atëeherë mos prit se këmisha do të jetë e mbyllur deri në fund.

Punëtoritë, tryeza e rrumbullakët dhe debati do të vazhdojnë në Tetovë, Strumicë dhe Shkup gjatë muajit nëntor 2012.