Sunday, October 21, 2018
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Orari i trajnimeve për mirëmbajtjen e ndërtesave shkollore (moduli 1) në kuadër të komponentit 4 për sigurimin e nxitjes për shkollat dhe bashkësitë vendore nga 22.10 deri me 02.11.2012

-          22.10.2012 (09.00 – 17.00) në SHF Tefejuz, komuna e Çairit (do të marrin pjesë shkollat e rajonit të Shkupit: SHF Tefejuz, SHF Zhivko Brajkovski, SHF Krste Misirkov)

–          26.10.2012 (09.00 – 17.00) në SHMK Nikolla Karev, komuna e Strumicës (do të marrin pjesë shkollat e rajonit të Strumicës: SHMK Nikolla Karev dhe SHF Marshall Tito-f.Murtinë)]

–          31.10.2012 (09.00 – 17.00) në SHF Bratstvo-Migjeni, komuna e Tetovës (do të marrin pjesë shkollat e rajonit të Pollogut: SHF Bratstvo-Migjeni-Tetovë, SHMK 8 Shtatori-Tetovë, SHF Liria-f.Zherovjan)

–          02.11.2012 (09.00 – 17.00) në SHF Stiv Naumov, komuna e Manastirit (do të marrin pjesë shkollat e rajonit të Pellagonisë: SHF Stiv Naumov – Manastir, SHF Vëllezërit Milladinov-f.Zhvan, SHF Mite Bogoevski – Resnjë