Tuesday, October 23, 2018
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Ceremonia e prerjes së shiritit në shkollën fillore “ Stiv Naumov” në Manastir

Shkolla fillore “Sitv Naumov” në Manastir , nga procesi renovimit dhe rekonstruimit fitoi  çati të re dhe  vendkalime të posaçme për persona me nevoja të veçanta.  Për të përuruar këtë renovim më 22 Maj 2013, nga ana e Komunës së Manastirit u organizua ceremoni e prerjes së shiritit.  Kori i shkollës, orkestra dhe performime të ndryshme mahnitën prindërit, mësimdhënësit, nxënësit, përfaqësuesit e komunës , USAID-it dhe stafin e projektit për integrim ndëretnik në arsim.

Kryetari i komunës së Manastirit dhe  drejtori i zyrës së USAID-it për qeverisje dhe demokraci , Michael Stievater , theksuan dhe nënvizuan rëndësinë e integrimit ndëretnik në shkolla.

Procesi i renovimit është mbështetur financiarisht nga Projekti i USAID-it për Integrim Ndëretnik në Arsim dhe Departamenti i Mbrotjes së Shteteve të Bashkuara/ Komanda Evropiane (EUCOM).