Monday, February 18, 2019
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Trajnim për mësimdhënësit për mbajtjen e aktiviteteve të përbashkëta me nxënës në model shkollat

Nga 20 deri më 23 gusht të këtij viti stafi i katër model shkollat SHM. “Gostivari” nga Gostivari, “Zdravko Cvetkovski” nga Shkupi, SH.F “Sande Shterjoski” nga Kërçova dhe “Bashkim Vllazërimi” nga Ohri po trajnohet për mbajtjen e aktiviteteve të përbashkëta me nxënës.

Trajnimi është pikërisht për mësimdhënësit që janë të përfshirë në procesin e mbajtjes së aktiviteteve të përbashkëta me nxënës nga grupe të  ndryshme etnike. Fillimisht ata praktikojnë lojëra për njoftim, të cilat do ti shfrytëzojnë që nxënësit më përkatësi të ndryshme etnike të njihen më së miri mes vete dhe të ndërtohet kohezion. Më pastaj do të kenë për detyrë të zgjedhin një qëllim të përbashkët të cilit do duhet ti gjejnë zgjidhje përmes bashkpunimit.

Mësimdhënësit dhe nxënësit do të kenë mundësi që të organizojnë aktivitete të ndryshme në periudhën e ardhshmë, si ekskurzione, seksione shkollore dhe aktivitete sportive. Të gjitha këto ngjarje paraqesin mundësi që shkollat të shprehin shpirtin e tyre multikulturor duke involvuar të gjitha palët në mënyrë të barabartë e gjithë kjo do flet  përfaqësimin e barabartë të çdo grupi etnik dhe do të tregoj se bashkpunimi është i mundshëm në Maqedoni.