Wednesday, January 23, 2019
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Takim për participimin demokratik të nxënësve, në Sh.F “ Vëllezërit Milladinovci” – Kumanovë

Më 19 gusht u mbajt takim regjional me pjestarët e ekipeve integruese shkollore të shkollave “Vëllezërit Milladinovci” dhe “Bajram Shabani” të cilët janë të kyçur në fazën e dytë të implementimit të projektit. Takimi ishte pjesë e aktiviteteve të komponentës së shkollave model.

U diskutua aktivitete në nivel të bashkësive klasore dhe shkollore, siç janë : sit ë zgjidhet kryetar i bashkësisë shkollore dhe këshilli, me qëllim që të ketë përfaqësim të të gjitha grupeve etnike në mënyrë të barabartë, zhvillimi i komunikimit të shkruar tek nxënësit përmes formularëve kur duam t’i drejtohemi dikuj në mënyrë të shkruar, vendosja e tabelave informative nëpër koridore, vendosja e kutive për lëvdata dhe ankesa, ku nxënësit do të mund të japin mendimin e tyre në mënyrë anonime, si dhe vetinicitivë për realizim anketash.

Në takim pjesmarësit kishin mundësi të ndëgjojnë për përvojat pozitive të të njëjtit procës që është realizuar në SHMEK “ Gostvari” nga Gostivari. Kjo mundëson që të vendoset bashkëpunim dhe shkëmbim i praktikave të mira mes shkollave model.

Shkollat “ Vëllezërit Milladinovci” dhe “Bajram Shabani” janë të gatshme në pritje të fillimit të aktiviteteve për integrim ndëretnik në arsim.