Thursday, February 21, 2019
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Shëtitje e përbashkët në Kërçovë

Model shkolla “Sande Shterjoski” nga Kërçova më 4 tetor 2013 organizoi shëtitje një ditore në Krushinë. Ky ishte një hap i madhe, duke pasur parasysh se kjo shkollë në mënyrë të vazhdueshme implementon aktivitete të ndryshme jashtë kurikulare, duke përfshirë nxënës nga gjuhë të ndryme mësimore si dhe etnitete të ndryshme. Për dallim nga viti i kaluar, kur vetëm nxënësit nga një gjuhë mësimore ishin pjesë e aktiviteteve të ndryshme , këtë vit në pjsën më të madhe të rasteve aktivitete  ishin shumë mirë të strukturuara, nga ana e ekipit të mësimdhënësve me gjuhë të ndryshme mësimore.

Ato filluan ditën duke u ngjtur drejt vendit për piknik, pas aritjes ato përgatitën lojërat e njohura tashmë “ Lojëra pa kufi” . Mësimdhënësit kishin përgatitur lojëra të ndryshme për grupmosha të ndryshme, duke filluar nga më të vegjëlit. Të gjitha lojërat ishin inkurajuese për punë në grupe dhe bashkpunim , ngaqë grupet e vogla të përziera etnikisht, ishin konkuruese ndaj njëra-tjetrës. Ajo që është shumë e rëndësishme është se edhe mësimdhënësit morën pjesë në lojart bashkë me nxënësit, gjë që ishte një model shumë i mirë për nxënësit se si duhet ato të bashkpunojnë me qëllim që të arijnë qëllimet e tyre e të arijnë rezultate më të mira në çka do që të jenë të përfshirë.

Jemi optimist, se këto aktivitete do të bëhen traditë dhe model edhe për shkollat e tjera.