Saturday, May 30, 2020
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Promovimi i aktiviteteve në shkollat modele

Gjatë javës së fundit të janarit, gjashtë shkollat modele i promovuan aktivitetet e tyre në tre ngjarje veças. Në çdo ngjarje morrën pjesë nga dy shkolla. Ngjarja e parë u mbajt në Kërçovë më 27 janar dhe u organizua nga shkollat fillore “Sande Shterjoski” nga Kërçova dhe “Bratstvo Edinstvo” nga Ohri. Ngjarja e dytë u mbajt në Kumanovë më 29 janar ku janë përfshirë shkollat fillore “Bajram Shabani” dhe “Brakja Miladinovci” nga Kumanova, ndërsa ngjarja e tretë u mbajt në Shkup më 30 janar nga shkolla fillore “Zdravko Cvetkovski” dhe shkolla ekonomike “Gostivar” nga Gostivari. Shkollat modele i prezantuan arritjet e tyre dhe aktivitetet e vazhdueshme për integrimin ndëretnik. Anëtarët e ekipeve shkollor për integrim dhe nxënësit morrën pjesë në prezantimin, ndërsa ngjarjen e ndjekën mësimdhënës nga shkolla, drejtorë të shkollave tjera lokale, nxënës, prindërit, këshilltar nga BZHA, përfaqësues të OJQ-ve, përfaqësues të komunës, dhe mediat lokale.