Thursday, February 21, 2019
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Ndërtimi i shtëpive model- rrugë e mirë drejt integrimit

Njëzet e katër nxënës me gjuhë mësimorë të ndryshme nga model shkolla “Zdravko Cvetkovski” mblidhen së bashku një herë në javë në një sesion të përbashkët, një orësh. Në këto takime të përbashkëta të udhëhequra nga katër mësimdhënës maqedonas dhe shqiptar, në një atmosferë shumë konstruktive dhe miqësore,ato zgjerojnë njohuritë e tyre, aftësitë profesionale, përcaktimin, bashkëpunimin dhe pasionin për ndërtimin e shtëpive model si dhe oboreve.

Duke punuar së bashku gjatë ndërtimit të maketave të shtëpive , ato bashkpunojnë dhe prodhojnë diçka shumë më të vlefshme për ata në veçanti dhe shoqërinë në përgjithësi, mardhënie të përbashkëta, shkëmbim mendimesh dhe informacionesh , ndihmojnë njëri-tjetrin si dhe krijojnë rmardhënie pavarësimi. Shkolla është e interesuar që të përforcojë këto lloj të aftësive dhe t’u oforjë më shumë mundësi për komunikim nxënësve nga komunitete të ndryshme.

“Nxënësit janë të shkëlqyeshëm , e gjitha që duhet bërë është t’u ofrojmë atyre diçka interesante. Nuk është me rëndësi se më kënd janë ata,derisa ata kënaqen me atë që bëjnë” , tha njëri nga mësimdhënësit.