Friday, July 10, 2020
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Ndërtimi i kohezionit grupor në mes të shkollave modele

Më 13 shkurt 2014, Qendra për drejtat e njeriut dhe zgjidhjen e konflikteve i priti ekipet për integrim shkollor nga gjashtë shkolla modele. Shkollat fillore Sande Shterjoski nga Kërçova, Bratstvo Edinstvo nga Ohri, Braka Miladinovci dhe Bajram Shabani nga Kumanova ishin të pranishëm dhe morën pjesë në të gjitha aktivitete të trajnimit. Trajnimi u përbërë prej aktiviteteve të ndryshme grupore dhe në partneritet, si për shembull ndërtimi i kullave prej letrave të vjetra, garra me ballona në mes të këmbve dhe përgatitje të sallatave me një dorë. Qëllimi i këtyre aktiviteteve është zgjerimi i shoqërimit të ndërsjellt, krijimi i strategjive për bashkëpunim, përfortësimi i besimit në mes të anëtarëve të SIT-it, ndërtimi i kohezionit grupor dhe mbi të gjitha, argëtimi. Në fund të trajnimit, pjesëmarrësve iu prezantua prezantimi i aktiviteteve të PINA-së për vitin në vijim.