Tuesday, October 23, 2018
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Ndarja e përbashkët e përvojave nga progresi dhe aritjet nga aktivitetet shkollore gjatë 2012 në model shkollën “Zdravko Cvetkovski”

Drejtori i shkollës, përfaqësues të Byrosë për Zhvillimin e Arsimit , antarë të Ekipeve Integruese Shkollore, mësimdhënës, nxënës dhe ekipi i PINA , të gjithë së bashku më 24 Janar 2013 morën pjesë në prezentimin nga ana e shkollës dhe diskutuan për aritjet dhe aktivitetet shkollore që janë implementuar gjatë vitit 2012 në model shkollën “Zdravko Cvetkovski” në Shkup.

Këto aritje përfshinë aktivitete ekstrakurikulare, siç janë : formimi i ekipeve sportive shkollore entikisht të përziera(ekipe futbolli), ekskurzione të përbashkëta të të gjithë nxënësve, në vende me interes për cdo njërin siç janë Xhamia e Larme në Tetovë, kompania Knauf, miniera në Dibër dhe Manastiri Shën Jovan Bigorski.

Disa aktivitete të tjera që kërkojnë vëmendje gjithashtu janë edhe aktivitet e përbashkëta ndërkulturore, të mbajtura nga mësimdhënës nga dy gjuhë të ndryshme mësimore, lloje të ndryshme të ngjarjeve dhe manifestimeve , ku kori dhe grupe të ndryshme këndojnë këngë në maqedonisht dhe shqip. Si dhe participimi demokratik i nxënësve ku nxënësit votojnë për kryetar dhe zëvendës kryetar të klasave – nëse kryetari është nga njëri etnicitet , zëvendësi duhet të jetë nga etniciteti tjetër.

“Zdravko Cvetkovski” nga Shkupi është një ndër katër shkollat model e projektit të USAID-it për Integrim Ndëretnik në Arsim. Mësohet në dy gjuhë mësimore , maqedonisht dhe shqip, si dhe ka përfaqësues edhe nga grupe të tjera etnike si turq dhe romë.

Përmes këtyre aktiviteteve të gjithë patën mundësi  të shohin se përmirësimi është i pashmangshëm dhe hap real në drejtim të së ardhmes. Rezultatet kanë treguar se është bërë progres i madh në vitin që lam pas, dhe do të bëhet edhe më shumë në periudhën e ardhshme.