Wednesday, January 23, 2019
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Ekskurizon i përbashkët një ditor i nxënësve të model shkollës “Zdravko Cvetkovski”

Një shembull i mirë se nxënës nga grupe të ndryshme etnike mund të bëhen bashkë dhe të kënaqen në vizitën si një grup i vetëm, të mësojnë mbi kulturën  dhe të drekojnë bashkë ushqimet e tyre të preferuara, ishte rasti i ekskurzionit një ditor që shkolla “Zdravko Cvetkovski së bashku me nxënësit e organizuan më 10 tetor 2012.

Ky aktivitet ishte i organizuar nga ana e shkollës , si rezultat i një sërë trajnimesh të mbajtura nga ana e Projektit të USAID-it për Integrim Ndëretnik në Arsim. Menaxhmenti i shkollës dhe ekipi integrues i shkollës përmes këtyre aktiviteteve kishin mmundësi që t’i përmirësojnë aftësitë e tyre në lidhje me integriminin ndëretnik në arsim, edhe atë gjatë fundit të muajit gusht dhe fillimit të shtatorit të këtij viti.

Duke hulumtuar mbi specifikat e Xhamisë së Larme dhe manastirit e  Shën Jovan Bigori, nxënësit kishin mundësi të mësojnë mbi trashëgiminë kulturore , si një parakusht për respekt të ndërsjelltë dhe vlerësimin e multikulturalizmit dhe multietnicitetit si vlerë në shtetin tonë

Nxënësit u ndanë me përshtypje shumë të mira. Ato  jo vetëm që mësuan për kultura të ndryshme por gjithashtu patën  mundësi të kënaqen, të ndajnë tregime mbi përditshmërinë e tyre me shokët e tyre të shkollës.

Të gjithë së bashku përcollën mesazhin : “ Ne kaluam një ditë të mrekullueshme. Vizituam vende që na sjellin neve më afër njëri tjetrit, mësojmë për kulturën tonë dhe tjerat. Mësuam për pasuritë e shtetit tonë”. 

Aktivitetet e radhës nga ana e shkollave planifikohen të realizohen gjatë dhjetorit.