Wednesday, August 12, 2020
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Bashkë në ashure në Ohër

IMG_5781 Të shtyrë nga fryma e traditës, më 20 nëntor, 15 prindër nga të gjitha komunitetet, tok me nxënësit nga bashkësia shkollore dhe arsimtarët që japin mësim në të tri gjuhët mësimore nga shkolla fillore-model “Vëllazërim-Bashkim” nga komuna e Ohrit, në kuzhinën shkollore bashkë përgatitën ashure, desert tradicional që shfrytëzohet  në këtë rajon. Në aktivitetet përgatitore u përfshinë të gjithë – disa bënë furnizimin dhe përgatitjen e përbërësve, të tjerët morën pjesë në zierjen dhe përzierjen e ashures, të tretët i përgatitën zbukurimet për ditën vijuese, për degustimin e caktuar  të përbashkët të desertit.

Noemvri 2014 036Të nesërmen, gjatë vetë degustimit, përveç prindërve, nxënësve dhe arsimtarëve, morën pjesë edhe përfaqësuesit e komunës,  si dhe të institucioneve lokale të arsimit. Të gjithë ata u njohën me recetën se si bëhet deserti, por dhe me domethënien e saj, me simbolikën e festimit të muajit të ashures, e cila i thekson vlerat e solidaritetit, të përndarjes, të pasurisë dhe të jetës së përbashkët. Dhe, jo vetëm kjo: përmes vetë aktivitetit, të gjithë të pranishmit  sollën ndër mend recetën e kultivimit të marrëdhënieve të mira midis bashkësive. Ashtu siç përfshin ashurja përbërës të ndryshëm, dhe paraqet pasurinë e shijeve të ndryshme,  ashtu edhe vetë aktiviteti i prindërve i theksoi arritjet e veprimit të përbashkët në drejtim të forcimit të respektimit të ndërsjellë dhe të integrimit ndëretnik.