Thursday, September 19, 2019
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

6.06 – Shkup – Ditë e hapur – Manifestim promovues i aktiviteteve të projektit pranë PINA…

6.06 – Shkup – Ditë e hapur – Manifestim promovues i aktiviteteve të projektit pranë PINA

Dita e hapur organizohet nga ana e ShM “Zdravko Cvetkovski” dhe u përkushtohet para se gjithash nxënësve nga klasat e nënta nga shkolla të ndryshme nga Shkupi të cilët duhet të regjistrohen në shkollë të mesme. Në ditën e hapur, nëpërmjet të një qasjeje interaktive, me pjesëmarrje të publikut punën e tyre do ta prezantojnë: tre grupe të aktiviteteve të projektit PINA si dhe nënta aktive profesionale në kuadër të mësimit të rregullt. Rreth 50 nxënës dhe 30 arsimtarë do të kyçen në prezantimin e aktiviteteve prej orës 10:00 deri në orën 13:00.