Tuesday, October 23, 2018
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Zhvillimi i karierës në ambient multikulturor

Me qëllim që të stimulohet dhe inkurajohet zhvillimi i karierës në ambient multikulturor, një grup i përzier i nxënësve dhe mësimdhënësve nga shkolla e mesme ekonomike “8 Shtatori” më pesë shkurt të këtij vizituan kompaninë “ Vezë Sharri” në Tetovë.

Ky aktivitet është pjesë e Projektit të USAID-it për Integrim Ndëretnik në Arsim e organizuar në bashkpunim më patner organizatën “ Kariera ime”.

Nxënësit i’u interesonte  të mësojnë se si të zhvillojnë karierën e tyre dhe të motivohen nga mjedisë multikulturore- duke biseduar me dy të punësuar në formë të intervistës rreth temës “ Dallimet dhe përfshirja në një ambient multikulturor”. Ato gjithashtu patën mundësi që të mësojnë për kompaninë , pricesin e prodhimit dhe stadardet e kualitetit.

Këto informacione do të ndihmojnë nxënësit që në periudhën e ardhshme të punojnë në një studim rasti  dhe më pas të prodhojnë një video të shkurtër që do të prezentohet para nxënësve të tjerë në shkollë.