Saturday, May 30, 2020
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

U vendosen themelet për një të ardhme paqësore në shkollën e mesme “Nace Bugjoni” nga Kumanova

Më 29 Nëntor 2013, u roganizua ceremonia e prerjes së shiritit në shkollën e mesme Nace Bugjoni nga Kumanova, me çka edhe u prezentuan aktivitetet për integrim ndëretnik në arsim. Procesi i renovimit të ksaj shkolle paraqet një motivim , që gjithashtu mundëson kushte më të mira për mësim për nxënësit, i ndjekur nga aktivitete me qëllim përmirësimin e integrmit ndëretnik në arsim.
Sot qytetarët e Kumanovës kishin mundësi të ndëgjojnë se si nxënësit dhe mësimdhënësit përmes aktiviteteve të ndryshme punojnë shumë për të mbjellur konceptin e integrmit ndërtnik në arsim. Mësimdhënësit i kanë desiminuar njohuritë me kolegët e tyre dhe kanë diskutuar planin aksionar të planit të tyre vjtor, ku nxënësit në mënyrë aktive janë të kyçur në klubet debatuese dhe diskutojnë tema të ndryshme që janë më interes të përbashkët.
Në këtë eveniment ishte i pranishëm ambasadori i SHBA-ve , Paul D. Wohlers, Major Rick Trayah, Zëvendesi i ODC dhe zyrtar për çështjet bilaterale, Specialistja seniore për arsim pranë USAID , Lela Jakovlevska, kryetari i komunës së Kumanovës ,Zoran Damjanovski , si dhe mësimdhënësit, prindërit e nxënësit.
“Po ndërtojmë më shumë se klasa më të mira këtu në Nace Bugjoni. Përmes projektit të USAID-it për integrim ndëretnik në arsim, dhe partnerëve tanë Komandës Evropiane, gjithashtu po vendosim themelet për një të ardhme më bashkpunuese, të integruar dhe paqsore” tha ambasadori i SHBA-ve Paul D. Wohlers.
Procesi i renovimit është i përkrahur financiarisht nga ana e projektit të USAID-it për integrim ndëretnik në arsim dhe Komanda Evropiane e Shteteve të Bashkuara (EUCOM).