Saturday, May 30, 2020
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

U shënua me këngë dhe valle, renovimi i shkollës “ Kirili dhe Metodi”

Duke kënduar dhe vallëzuar , me muzikë nga instrumentet tradicionale , njerëzit që ishin prezent në Zletovë, festuan kompletimin e renovimit të shkollës fillore, “ Kirili dhe Metodi” shkollë perfierike e komunës së Probishtipit. U ndëruan dyshemetë e klasave dhe koridoreve, ashtu që tani nxënësit tani më kanë ambient më të mirë për mësim dhe integrim ndëretnik në arsim. E gjithë kjo u realizua në bashkëpunim me komunën , dhe gati se çdo kush ishte i përfshirë në proces, si mësimdhënësit, prindërit dhe nxënësit të cilët ndihmuan gjatë pastrimit.
Në eveniment morën pjesë edhe Lejtanan Kolonel Mark V. Watkins, Udhëheqës në armatën e Kombeve të Bashkuara, Majori Rick Trayah, Zëvedësi i udhënheqësit të ODC si dhe zyrtar për punë bilaterale, Specialistja në Arsim pranë USAID-it Lela Jakovlevska si dhe kryetari i komunës së Probishtipit , Toni Tonevski.
“ Ne në EUCOM shohim rëndësinë e integrimit ndëretnik në arsim në shkollat publike në Republikën e Maqedonisë, dhe ju përgëzojme juve për përkushtimin tuaj për të punuar drejt atij qëllimi. Në këtë mënyrë ju do të ndihmoni liderët e ardhshëm të komunitetit tuaj që të rriten me vlera të përbashkëta dhe të vendosin mardhënie shoqërore- raporte të cilat do të çojnë drejt një shoqërie bashkpunuese, të integruar dhe paqësore” tha Leitnan Kolonel Mark V. Watins, Udhëheqës i Armatës së SHB, Zyra e mbrotjes dhe bashkpunimit në ambasadën e SHBA-së.
Renovimet janë vetëm një pjesë e aktiviteteve që shkollat i ndërmarin që të krijojnë integrim ndëretnik në arsim, të qëndrueshëm.