Monday, February 18, 2019
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Trajnimi me gazetarë dhe redaktorë në Veles

Më 23 dhe 24 shtatorë , si pjesë e projektit  i destinuar  për arsimtarët dhe nxënësit  e shkollave mesme  në të gjithë  vendin tonë u realizua trajnimi dy ditorë  për prodhimin e përmbajtjeve muldimediale (Rinia me anë të  Mediave). Si   pjesë e këtij  trajnimi,  pjesmarrës nga të gjith shkollat e mesme ishin  të pranishëm në qytetin e Velesit.  Që të dy palët arsimtarët dhe nxënësit të cilë ishin pjesë e trajnimit patën mundësi për të punuar me  gazetarë dhe redaktorë  profesionist të njohur në vendin tonë të cilët patën rastin të transeferojnë njohuritë dhe përvojat e tyre.

Pjesëmarrësit morën njohuri në lidhje me prodhimin e përmbajtjeve   multimediale të internetit në kontekstin e integrimit ndëretnik në arsim si dhe  mësuan gjëra të reja rreth stereotipeve,  poashtu dëgjuan  shembuj për stereotipet  e përbashkëta në median e shkruar dhe atë  elektronike, paragjykimet  dhe urrejtjen në media. Pjesëmarrësit prezentuan kuptuarit e lajmit , historinë , intervistën të shkruarit, rregullat etike që duhet të ndiqen, përgatitjen dhe redaktimin e përmbajtjes dhe të shkruarit në web.

Si pjesë e tetë trajnimeve rajonale që do të organizohen në  Kumanovë, Kërçovë Strugë, Tetovë dhe Manastir në periudhën e ardhshme, 56 shkolla të mesme do të jenë të përfshira në proces. Nga këto trajnime  do të përfitojnë mbi 100 nxënës dhe 100 arsimtarë.