Tuesday, October 23, 2018
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Trajnim për trajnuesit shkollor – ndërlidhja e praktikave të artit bashkëkohor me zhvillimin arsimor dhe social

Trajnimi tre ditor për trajnues që u mbajt nga 19 deri më 21 Marsi 2013, mblodhi së bashku gjashtëmbëdhjetë mësimdhënës kreativ nga shkollat e mesme të komunave të Kumanovës,  Kërçovës , Shtipit, Tetovës, Velesit, Manastirit, si dhe Gazi Babës dhe Karposhit në Shkup

Trajnimi kishte për qëllim zhvillimin e aftësive dhe ekspertizës të ekipeve shkollore të cilët më pastaj do të përçojnë njohuritë tek nxënësit në komunat e targetuara

Ekspertët dhe artistët aplikaun metodologji dhe qasje që është mbikalesë në mes punës grupore dhe individuale- një process eksperimentues i të mësuarit , integrimit të mjeteve dhe vetë eksplorimit në temën përkatëse nvarësisht prej interesave personale

Trajnimi ka krijuar nje proces orientues mësimore që ndërlidh praktikat bashkëkohore të artit me jetën e përditshme, si dhe zhvillimin arsimor dhe social. Ajo filozofi pedagogjike përfshinë mënyrat se si mësimdhënësit dhe ekipet do të mund të bëjnë promovim të përfshirjes aktive dhe participative të nxënësve , artistëve , fascilitatorëve dhe audiencës në të gjithë komunitetin; aftësive artistike përmes artit për ndryshime sociale metodologjike – kombinim i teknikave të teatrit të forumit të Augusto Boalit dhe video teknikave me tendencat e fundit të artit dhe teknologjisë, ashtu që mësimdhënësit dhe ekipet ose fascilitatorët mund të fitojnë një fotografi të pastërt , se ku dhe si grupi imagjinon të ardhemn e tyre si dhe të zhvillojnë qasje kreative drejt suksesit, zhvillimin e komunitetit dhe ndryshimeve pozitive.

Njerëzit më njohin si një person introvert, rallë i ekspozuar. Ky trajnim dhe grupi, më lehtësoi mua që të zbuloj aftësitë dhe kreativitetin tim, për të cilin unë nuk isha në dijeni më parë. Ju jam shumë falemnderues juve që më mundësuat të jem pjesë e këtj procesi dhe grupi” – tha Grozdan Vëçkov , mësimdhënës nga Velesi.

Mësimdhënësit nga tetë shkollat e mesme nga komunat e targetuara, nga Prilli deri në Qershor të 2013 do të performojnë and implementojnë dymbëdhjetë punëtori kreative me nxënësit e tyre.